.RU

Администрация ярославской области постановление от 6 июня 2005 г. N 92-а об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель ярославской области - страница 12


148,19

130,68

2047,73

2051,19

1314,15

378,15

1635,96

296,95

117,72

82,55

134,26

130,91

165,92

07 01 14

1592,54

157,25

96,35

1390,25

1690,76

1125,61

378,93

1410,78

351,58

117,63

69,45

100,68

102,77

135,90

07 01 15

1548,84

151,12

95,28

1378,29

1670,62

1109,63

360,29

1390,53

336,44

116,65

68,74

100,62

102,60

134,05

07 01 16

1529,53

150,00

99,13

1435,24

1789,09

1190,19

318,23

1492,52

310,33

122,34

71,02

109,70

110,21

137,62

07 01 17

1593,19

159,61

103,37

1495,50

1881,45

1257,16

328,45

1577,90

323,56

126,73

74,26

114,77

114,72

143,12

07 01 18

1475,09

145,72

98,47

1425,68

1759,07

1178,08

286,73

1471,07

287,27

121,81

69,81

110,24

110,34

135,14

07 01 19

1489,78

147,09

98,53

1428,01

1759,64

1181,00

295,10

1473,87

295,30

122,08

70,36

109,83

110,12

135,91

07 01 20

1500,28

149,37

98,86

1425,60

1776,18

1208,42

295,49

1486,58

297,30

123,27

70,08

110,19

110,30

136,18

07 01 21

1558,84

157,15

98,07

1414,46

1776,31

1252,99

329,32

1511,94

337,81

126,27

72,46

108,21

109,08

139,66

07 01 22

1672,55

176,97

100,29

1444,80

1861,62

1360,09

352,53

1587,48

369,87

129,86

77,65

113,22

113,72

148,19

07 01 23

1990,79

214,40

112,02

1598,06

2122,21

1520,14

447,14

1787,04

448,70

138,84

86,95

123,48

123,63

167,03

07 01 24

2185,29

234,29

117,03

1665,19

2225,67

1607,44

489,85

1892,46

486,90

145,73

92,45

128,04

129,32

178,97

07 01 25

2526,89

269,62

169,59

2854,63

2977,62

2123,75

615,91

2504,21

545,45

165,30

128,22

177,44

174,11

247,83

07 01 26

2401,41

254,83

166,40

2825,94

2908,48

2084,14

583,55

2449,57

514,30

161,86

125,84

174,26

170,88

241,20

07 01 27

1908,26

198,87

112,07

1636,88

2097,82

1576,18

353,49

1804,29

362,40

140,60

90,01

128,35

129,69

169,30

07 01 28

1930,83

202,67

114,10

1664,27

2151,14

1615,43

352,50

1846,52

361,96

142,24

91,50

131,61

132,45

171,88

07 01 29

1715,37

166,19

135,73

2126,19

2188,88

1408,57

447,19

1763,31

361,52

124,39

89,15

137,92

135,02

177,00

07 01 30

1711,03

164,04

136,53

2140,24

2237,08

1432,90

438,10

1800,17

356,29

126,33

90,05

140,70

137,46

178,45

07 01 31

1799,37

174,61

139,89

2183,04

2336,20

1536,54

459,50

1900,50

380,87

132,06

93,11

144,77

141,66

184,49

07 01 32

1679,00

169,81

106,04

1530,38

1954,12

1324,44

360,81

1643,30

354,74

130,53

77,11

116,62

116,64

148,34

07 01 33

1606,13

163,06

101,84

1463,44

1863,23

1300,94

330,81

1562,44

333,81

127,75

73,77

112,80

112,91

142,79

07 01 34

1755,33

184,67

106,85

1539,50

2006,47

1433,78

363,41

1675,81

370,91

132,43

81,25

120,67

120,22

154,48

07 01 35

2031,49

223,25

111,57

1563,51

2097,08

1499,94

444,00

1764,45

447,17

138,60

84,56

123,28

123,25

167,07

07 01 36

2560,85

270,50

167,77

2822,53

2928,78

2071,38

643,21

2462,25

567,88

164,55

126,23

172,72

170,43

246,19

07 01 37

2533,05

271,54

170,25

2876,69

3005,68

2152,29

635,00

2539,48

559,47

166,41

129,41

176,60

173,37

248,50

07 01 38

1928,41

203,60

115,88

1754,14

2115,41

1585,60

370,46

1828,18

385,29

142,48

92,72

129,55

130,79

175,51

07 01 39

1866,42

185,00

142,91

2222,70

2412,57

1621,70

472,30

1966,16

400,09

136,18

96,37

148,42

144,86

189,77

07 01 40

2094,56

218,61

152,51

2366,92

2642,34

1815,08

526,05

2158,96

461,89

145,37

108,00

160,54

155,84

207,88

07 01 41

2039,86

212,76

150,00

2329,77

2579,89

1773,80

506,47

2104,61

444,56

142,84

105,58

158,15

153,51

203,86

07 01 42

2046,74

214,59

151,74

2351,91

2628,25

1806,17

498,12

2139,12

436,96

144,07

106,35

161,44

156,20

205,37

07 01 43

2078,70

217,91

152,84

2369,60

2655,31

1825,98

510,97

2163,75

448,89

145,27

107,81

162,31

157,15

207,62

07 01 44

2327,11

250,13

167,56

2878,27

2878,48

2002,89

582,29

2385,02

523,31

158,55

122,59

173,88

168,82

238,69

07 01 45

2356,48

249,09

169,72

2939,77

2921,93

2077,31

569,97

2453,23

509,18

162,46

127,29

176,86

172,98

244,44

07 01 46

1979,05

210,18

119,28

1804,23

2202,42

1650,52

378,65

1899,67

394,00

145,41

96,05

134,39

135,11

180,66

07 02 01

3796,79

383,31

212,29

3701,32

3717,88

2824,42

1030,91

3376,75

914,40

233,86

162,81

215,78

220,74

335,91

07 02 02

3519,67

355,02

193,62

3525,87

3518,01

2609,90

940,37

3145,43

829,94

189,70

157,19

194,02

197,81

312,55

07 02 03

2668,80

289,14

160,09

2457,20

2746,96

2116,36

667,21

2464,90

614,21

167,62

124,75

162,05

168,69

246,12

07 02 04

2582,99

277,85

155,03

2385,44

2614,14

2016,55

657,31

2355,42

603,89

163,20

120,24

154,46

161,82

238,17

07 02 05

3001,09

318,97

185,41

3249,35

3321,65

2405,53

756,19

2861,23

672,43

180,45

143,14

190,24

191,58

287,06

07 02 06

3001,34

314,82

178,49

2842,24

3261,77

2359,27

744,36

2795,67

653,62

176,60

136,65

186,18

188,00

272,20

07 02 07

3018,43

313,97

174,37

2720,24

3235,02

2341,32

752,17

2770,49

651,87

175,15

133,98

182,70

185,19

266,64

07 02 08

2952,76

306,30

171,15

2670,64

3152,84

2280,54

731,52

2699,71

632,47

172,05

130,42

179,05

181,74

261,18

07 02 09

2929,43

302,37

168,96

2644,49

3074,89

2228,99

734,50

2647,43

634,01

169,24

129,21

175,23

178,43

257,99

07 02 10

2919,99

301,74

169,44

2653,75

3078,69

2235,00

727,91

2653,93

627,61

168,88

129,58

176,31

179,21

257,82

07 02 11

2894,28

297,16

167,42

2630,83

3016,95

2192,58

730,04

2609,74

628,76

166,74

128,52

172,91

176,31

255,06

07 02 12

2845,92

292,08

165,07

2592,46

2951,87

2145,57

712,28

2555,15

612,11

164,20

125,70

170,40

173,85

250,85

07 02 13

2715,59

275,50

160,31

2527,95

2852,16

2068,10

673,86

2460,32

575,96

160,10

120,66

165,52

169,21

242,23

07 02 14

3084,47

315,10

183,26

3261,03

3335,06

2405,76

770,05

2927,97

690,03

181,79

140,73

190,53

192,48

291,55

07 02 15

2671,80

285,72

155,19

2330,75

2704,27

2086,07

682,61

2429,01

617,38

165,86

122,20

156,96

164,89

240,27

07 02 16

2507,77

266,14

147,90

2222,85

2521,91

1951,26

631,85

2270,95

569,45

158,73

114,28

148,90

157,23

227,49

07 02 17

2572,09

272,75

149,40

2246,81

2555,99

1976,53

660,56

2305,25

595,99

160,64

116,64

149,35

158,05

231,33

07 02 18

2618,18

278,28

151,72

2281,62

2614,71

2020,00

673,88

2355,43

608,65

162,83

119,12

152,09

160,60

235,20

07 02 19

2909,24

301,28

172,71

2768,80

3098,85

2243,73

735,65

2671,41

643,18

170,77

132,23

177,45

a-mnovikov-stranica-32.html
a-mozhem-li-mi-podognat-vneshnyuyu-torgovlyu-pod-sebya-kniga-napisana-prostim-yazikom-ponyatnim-rukovoditelyu-skol.html
a-n-afanasev-narodnie-russkie-skazki-stranica-5.html
a-n-asaul-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti-stranica-5.html
a-n-blaznov-raschet-zagotovok-i-rezhimov-obrabotki-pri-izgotovlenii-izdelij-litem-obrabotkoj-davleniem-svarkoj-i-rezaniem.html
a-n-chestyunina-2011-g-stranica-3.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uroka-po-anglijskomu-yaziku-po-teme-travel-to-london.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-11-rukovoditel-v-sisteme-upravleniya-praktikum-po-teorii-upravleniya-uchebnoe-posobie.html
 • predmet.bystrickaya.ru/s-ispolneniem-prigovora-posle-nastupleniya-mirnogo-vremeni-g-bagiyan-gatchina-goryachaya-osen-sorok-pervogo.html
 • studies.bystrickaya.ru/ekologchn-nasldki-vjskovih-dj-2.html
 • tasks.bystrickaya.ru/37-narodnoe-obrazovanie-vospitanie-obuchenie-organizaciya-dosuga-byulleten-3.html
 • thescience.bystrickaya.ru/informacionnie-sistemi-i-tehnologii-v-menedzhmente.html
 • composition.bystrickaya.ru/perechen-voprosov-rassmotrennih-na-pyatoj-sessii-gosudarstvennogo-sobraniya-respubliki-mordoviya-pyatogo-soziva.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-informacionnaya-kultura-specialista-071201-bibliotechno-informacionnaya-deyatelnost.html
 • institute.bystrickaya.ru/gorod-muzej-v-italii-krasilnikova-e-lena-nikolaevna-veneciya.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vashemu-vnimaniyu-predlagaetsya-ocherednoj-31-j-katalog-cvetochnih-rastenij-iz-nashej-kollekcii-po-kotoromu-vi-smozhete-oformit-zakaz-i-poluchit-sortovoj-posadochnij-stranica-11.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/portfolio-pedagogtardi-ksbi-sun-arttiruini-sharti.html
 • essay.bystrickaya.ru/chast-2--bazovie-problemi-klasicheskoj-logiki-minimum-po-russkoj-veroyatnostnoj-logike.html
 • reading.bystrickaya.ru/error404.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/variant-3-uchebno-metodicheskij-kompleks-podgotovlen-na-osnove-trebovanij-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo.html
 • education.bystrickaya.ru/12-v-razdele-4-resursnoe-obespechenie-i-tehniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-celevoj-programmi-tablicu-2-izlozhit-v-sleduyushej-redakcii.html
 • lesson.bystrickaya.ru/strahovaya-deyatelnost-v-rossijskoj-federacii.html
 • reading.bystrickaya.ru/lekciya2kommunikativnij-format-z392-kurs-lekcij-v-a-kapustin-soderzhanie-lekciya-svojstva-i-principi-udk-5-metodicheskie.html
 • assessments.bystrickaya.ru/biografiya-krasnera-nauma-yakovlevicha.html
 • books.bystrickaya.ru/causes-of-juvenile-violence-essay-research-paper.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/xi-struktura-mifov-mozhno-skazat-chto-vselennie-mifov-obrecheni-raspastsya-edva-rodivshis-chtobi-iz-ih-oblomkov-rodilis-novie-vselennie.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-vii-ob-otezde-dona-dego-ob-izvestiyah-o-smerti-moih-roditelej-i-o-resheniyah-kotorie-ya-prinyal-na-budushee.html
 • testyi.bystrickaya.ru/7-nastoyashij-uspeh-kogda-u-tebya-est-nastoyashie-druzya-erni-zelinski.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-podgotovki-k-vstupitelnim-ekzamenam-po-discipline-matematika.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-kompyuterlk-grafika.html
 • institut.bystrickaya.ru/statisticheskie-metodi-v-issledovanii-urovnya-obrazovaniya-naseleniya-i-razvitiya-sistemi-obucheniya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nauchnij-rukovoditel-plesovskaya-av-amurskogo-gosudarstvennogo-universiteta-politika-i-pravo.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-x-rukovodstvo-soderzhit-osnovnie-razdeli-psihiatrii-i-narkologii-znanie-kotorih-neobhodimo-dlya-medicinskih.html
 • thescience.bystrickaya.ru/klass-taktiko-specialnoj-specialnoj-podgotovki-inzhenernih-podrazdelenij-metodika-podgotovki-rukovoditelya-k-zanyatiyam.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-dpp-03-socialno-pedagogicheskoe-konsultirovanie-napravlenie-540600-pedagogika.html
 • bukva.bystrickaya.ru/o-romane-tomasa-manna-doktor-faustus.html
 • writing.bystrickaya.ru/alyuminij-i-ego-splavi-osobennosti-polucheniya-otlivok.html
 • student.bystrickaya.ru/14-fevralya-den-svyatogo-valentina-soglasno-predaniyu-svyatim-valentinom-stal-episkop-velikomuchenik-kotorij-prezhde-chem-bit-kaznennim-rimlyanami-poslal-zapi.html
 • turn.bystrickaya.ru/plan-osnovnih-meropriyatij-departamenta-kulturi-sporta-i-molodezhnoj-politiki-administracii-goroda-nizhnego-novgoroda-na-13-19-fevralya-2012-goda.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-7-eta-kniga-dlya-vseh-teh-lyudej-kto-vstal-na-put-dannij-bogom-i-kto-nuzhdaetsya-v-slove-uchitelya-slove-istini.html
 • tasks.bystrickaya.ru/22lovchie-ptici-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-8-dekabrya-2005g-580.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.