.RU

«Астық түйірді сақтаудың негіздері»

Дата28.05.2017өлшемі85.77 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙқаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


СМЖ 3-деңгейдегі құжаты

УМКД

УМК 042-14-1-03.01.20.22/03-2014«Астық түйірді сақтаудың негіздері» пәннің оқу-әдістемелік нұсқауы

№1 - басылым,

«____» ____ 2014 ж.
«Астық түйірді сақтаудың негіздері»

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
05072800 – «Өндеу өндірістерінің технологиясы»

мамандығы үшін


Оқу-әдістемелік НҰСҚАУ

Семей,


2014


Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырған Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Тамақ өндірісі және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы» кафедрасының оқытушысы: Б.М.Кулуштаева _______________

«___»____________2014 ж.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде


№___хаттама «___»____________2014 ж..
Кафедра меңгерушісі ____________ Б.К. Асенова
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


Практикалық сабақ №1.Пәннің оқытылу мақсаты

«Астық түйірді сақтаудың негіздері» пәнінің практикалық сабақтарында курстық жұмыстың тақырыптарына сай ғылыми зерттеудің қорытындылары алынады, ғылыми тақырыптың заманауи бағытында дамуын көздейді.Тәжірибелік материал жоғарғы ғылыми деңгейде және қазіргі заманғы лабороториялық қондырғыларды пайдалана отырып жасау керек.Графика, диаграммаларжәне схемалартәжірибелік зерттеулерді толық көлемде қамту керек.


Практикалық сабақ № 2. Курстық жұмыстың мазмұны
«Астық түйірді сақтаудың негіздері» пәнінен курстық жұмыстың мазмұны төменде келтірілген бөлімдерге байланысты рәсімделіну талаптарын қанағаттандыру қажет:

Кіріспе


1 Зерттелетін тақырыптың маңыздылығы

2 Зерттеу қорытындысының ғылыми жаңалығы.

3 Курстық тақырыптың ғылыми маңыздылығы.

4 Алынған нәтижелердің дәлдігі.

5 Практикалық жұмыстың құндылығы.

Курстық жұмысты қорғаған студент жұмыстың авторы бола отырып, оның мазмұнына толығымен жауапты.

Курстық жұмыс қағаз нұсқасында рәсімделеді. Жұмыс қорғалғаннан кейін кафедраға өткізіледі, одан әрі Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ ведомоствалық мұрағатына тапсырылады.
Мазмұндықбеттіңбезендірілуүлгісі
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ....................................................................................................….. 4
1

1.1..........................................................................................................................…9

1.2............................................................................................................................21

1.2.1……………………………………………………………………………..22

1.2.2……………………………………………………………………………….24

1.2.3………………………………………………………………………………26

1.3............................................................................................................................32
2

2.1............................................................................................................................42

2.2............................................................................................................................52

2.3...........,................................................................................................................64


3

3.1............................................................................................................................74

3.2............................................................................................................................84

3.3............................................................................................................................94


ҚОРЫТЫНДЫ.....................................................................................................103
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ….....................................................109
ҚОСЫМШАЛАР.................................................................................................133


Кіріспені безендіру үлгісі:
Кіріспе

Жұмыстың жалпы сипаттамасы өзекті мәселесі

Жұмыстың мақсаты және міндетіЖұмыстың ғылыми ашылымы

Жұмыстың практикалық құндылығы және оның орындалуыЖұмыс апробациясы. Халық аралық ғылыми практикалық конференцияда курстық жұмыстың негізгі жағдайы қарастырылған :

Басылымдар. Ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша: Курстық жұмыстың құрылымы. Курстық жұмыс кіріспеден, 6 бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиет тізімінен және қосымшалардан тұрады. Жұмыс мына беттерде __, сонымен қатар__ кестелерден, ___ суреттен, ___ қолданылған әдебиттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.

Негізгі бөлім (бөлімдердің қысқаша мазмұны келтіріледі)

Бірінші бөлімде ……

Екінші бөлімде …..
Қорытынды

Қысқаша қорытындылар
Практикалық жұмыс № 3. Ғылыми курстық жұмысты рәсімдеу ережесі

«Астық түйірді сақтаудың негіздері» пәні бойынша курстық жұмыс рәсімдеу кезінде қабылданған келесі құрылым эелменттерінен тұрады.

1Титулдық бет - курстық жұмыстың бірінші беті.

2 Курстық жұмыста пайдаланылған нормативті техникалық құжаттар мен МЕСТ атаулары нормативті ссылкаларды құрайды.

4 Қысқарту және белгілемер. Қысқарту және белгілеу курстық жұмыстың мәтінінде белгілі тәртіппен және қажетті түсіндірме хатымен жазылады.

5 Мазмұнының құрамына кіріспе, барлық бөлімдердің және бөлімшелердің атаулары, пункт атаулары, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі және бет нөмірлері көрсетілген қосымшалар атаулары келтіріледі.

6 Кіріспенің құрылымына міндетті түрде ғылыми техникалық мәселенің қазіргі заманғы бағалау жағдайы, негіз бен тақырыпты ашуға арналған мәліметтер,патенттік зерттеулер және олардың нәтижесі жайлы мәліметтер кіруі тиіс. Кіріспе бөлімінде курстық жұмыстың өзектілігі мен тақырыбының жаңашылдығы болуы керек.

Курстық жұмыстың титулдық бетін рәсімдеу мысалы:

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Факультет атауы

Кафедра атауы


Мамандығы бойынша _______________________________

Курстық жұмыс _____________________________________

Курстық жұмыстың толық аталуы


Орындаған_______________________ аты-жөні

(қолы, күні)

Курстық жұмыстың жетекшісі _______________ аты-жөні

(қолы, күні)

Қорғауға жіберілген _________________

(күні)

Кафедра меңгерушісі___________________ аты-жөні(қолы, күні)
Семей – 20___ ж.
Таблицалар араб цифрларымен нөмірленеді. «Таблица» сөзі таблицанынң астыңғы сол жақ бөлігінде орналасады.

Магистрлердің курстық жұмыстарының көлемі қосымшаларды қоспағанда 60-70 беттен тұру керек.

Курстық жұмыста иллюстрацияларды(сызбалар, карталар, графиктер,

схемалар, диаграммалар, фото суреттер) біріншгі рет немесе келесі бетте айтылғанда текстан кейін орналастырған жөн. Иллюстрациялар компьютерлік тұрғыда немесе түрлі түсті орындалуы мүмкін. Курстық жұмыста барлық иллюстрацияларға сілтемелер көрсетілуі керек.

Иллюстрацияны «Сурет. 1» сөзімен белгіленеді. Егер сурет біреу ғана болса, онда ол «сурет» сөзімен белгіленеді. Сурет сөзін және оның атауын

жаңа абзац жолдан емес жолдың ортасынан орналастырады. Иллюстрацияның нөмірлері арабтық цифрлармен белгіленеді. Барлық иллюстрацияларға сілтемелер көрсетілуі керек. Сілтемелер кезінде «…Сурет 2 сәйкес» деп жазу қажет.

Ереже бойынша цифрлық материал таблица ретінде рәсімделеді. Таблицаны рәсімдеу үлгісі сурет -1 көрсетілген.

Таблицаны көшіру кезінде кескін тақырыбынан кейін кескін нөмері белгіленген жол қосу керек. Таблицаның жалғасына кескін тақырыбы белгіленбейді бірақ кескін нөмері көрсетіледі.

Курстық жұмыста барлық таблицаларға сілтемелер көрсетілуі керек.Сілтемелер кезінде нөмері белгіленген «таблица» сөзін жазу қажет.

Көп жолды таблицаны келесі бетке көшіруге рұқсат етіледі. Таблицаның бөлігін келесі бетке көшіру кезінде "Таблица" сөзіне және оның нөмерін таблицаның бірінші бөлігінің оң жағынан көрсетеді, басқа бөліктеріне «жалғасы» сөзін және таблица нөмерін көрсетеді, мысалы «1 таблицаның жалғасы». Таблицаны келесі бетке көшіру кезінде тақырыбын бірінші бөлімде ғана жазады.

Қосымшаның таблицаларынан басқа таблицаларды арабтық цифрлармен тура нөмірлейді.

Кескін және таблигца жолдарының тақырыбтарын жекеше түрде бас әріппен, ал кескін тақырыпшаларын егер олар тақырыппен бір сөйлем құраса кіші әріппен немесе жеке мағына білдіретін болса бас әріппен жазады. Таблицаның тақырыптары мен тақырыпшаларының аяғында нүктелер қойылмайды.

Теңдеулер мен формулаларды текстан бөлек жолға орналастыру керек. Формулалар мен теңдеулерге дейін және кейін бір бос жол қалдыру керек. Егер формулалар мен теңдеулер бір жолға симаса, онда оларды «=»,«+»,«–»,«»жолдың аяғына және келесі жолдың басына белгілерін қою арқылы келесі бетке жалғастырады.

Курстық жұмыста формулаларды арабтық цифрлармен домалақ жақшаларға жолдың оң жақ шетінде нөмірлейді. Курстық жұмыстың бөлімдері бойынша нөмірлеу рұқсат етіледі. Бұл жағдайда формула нөмірлеуі нұктемен бөлінген бөлім нөмеріне және формуланың реттік нөмерінен тұрады.мысалы:

(1.1)

Формулалар келесі өлшемдерді қолдана отырып формулалар редакторында жазылуы тиіс:

Әдеттегі: 14

Ірі индекс: 9

Ұсақ индекс: 7

Ірі символ: 30

Ұсақ символ: 14

№ 8 Практиктикалық сабақ. Курсытқ жұмыстың қосымшасын рәсімдеу тәртібі


Қосымшалар берілген курсытқ жұмыстың жалғасы ретінде келесі беттерде рәсімделеді.

Курстық жұмыстың текстінде барлық қосымшаларға сілтемелер көрсетіілуі керек. Барлық қосымшалар дессартация текстінде гі сілтемелер ретімен орналасады.

Әрбір қосымшаны жаңа беттен беттін оң жақ үстіңгі бұрышында «қосымша» сөзімен басталады.

Қосымша жаңа жолдан және бас әріппен жазылатын тақырыпқа ие.

Қосымшаларды орыс альфавитінің Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ъ,Ы әріптерін ескермегенде А әрпінен бастап бастапқы әріптерімен белгіленеді. «қосымша» сөзінен кейін оның реттілігін білдіретін әріп жазылады.

Қосымшалар барлық құжат нөмірлерінен кейін нөмірленеді.Куртық жұмыс тақырыптары:

1. Астық түйірдердің сақтау мерзімін ұзарту тәсілдері.

2. Астық қоймаларына жіберілетін дәнді жақылдарды өңдеу ерекшеліктері.

3. Дәнді дақылдардың сақтауға жіберілетін спалық көрсеткіштеірі.

4. Дәнді дақылдарды сақтау барысындағы құрамының өзгеруіне жүргізілетін зертханалық бақылау.

5. Астық қоймаларынның түрлері мен ерекшеліктері.

6. Астықты сақтаудың жаңа технологиясы мен жабдықтары.

7. Астық қоймаларының дәнді дақылдардың ұзақ сақтауға қолайлығы.8. Астық қоймаларды дәнді дықылдардың физикалық және биохимиялық өзгерістерін зерттеу.

Достарыңызбен бөлісу:

5-chaj-i-limon-1-istoriya-razvitiya-chaevodstva-v-rossii-i-v-sssr-do-ego-raspada-12-primechaniya-15.html
5-chistij-procentnij-dohod-ezhekvartalnij-otchet-po-cennim-bumagam-za-2-kvartal-2006-goda.html
5-chto-mozhet-pomeshat-vam-poseshat-vibrannie-kursi-ukazhite-vse-nuzhnie-otveti.html
5-cvetnie-metalli-i-ih-splavi-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-bijsk-bpgu-imeni-v-m-shukshina.html
5-dejnost-na-otdel-nadzor-za-zakonnost-zashita-na-obshestveniya-interes-i-pravata-na-grazhdanite-nzzoipg.html
5-dekabr-2007-g-vibori-4-proverki-domovladenij-v-hode-adresnih-profilakticheskih-operacij-i-zachistok-naselennih-punktov.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-2-rodi-v-dostojnoj-obstanovke-grentli-dik-rid-rodi-bez-straha.html
 • shpora.bystrickaya.ru/ya-osnoval-sebya-po-sobstvennomu-pravu-uroki-terpeniya-v-vethom-zavete.html
 • writing.bystrickaya.ru/finansovaya-otvetstvennost-predpriyatij-za-narushenie-nalogovogo-zakonodatelstva.html
 • knigi.bystrickaya.ru/risunok-24-otchet-rezultati-2-4-nauchnij-instrumentarij-sistemnogo-analiza-voprosi-dlya-samotestirovaniya.html
 • turn.bystrickaya.ru/paraziti-nuzhni-li-oni-na-zemle.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekciya-9-stranica-4.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obshestvennij-kontrol-nad-penitenciarnimi-uchrezhdeniyami-otchet-opolozhenii-v-mestah-lisheniya-svobodi-azerbajdzhanskoj-respubliki.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/samarskomu-deputatu-ne-dali-zadnego-hoda-gosduma-rf-monitoring-smi-2-aprelya-2008-g.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-raboti-eksperimentalnoj-ploshadki-liceya-1524-po-napravleniyu-predprinimatelstvo-na-20082009-uchebnij-god.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravila-priema-v-federalnoe-gosudarstvennoe-avtonomnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • letter.bystrickaya.ru/mitropolit-feognost-zakoni-cerkovnogo-upravleniya.html
 • abstract.bystrickaya.ru/23-nravstvenno-esteticheskij-cikl-prikaz-po-mbou-sosh-20-ot-2011g.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zabolevaemost-invalidnost-fizicheskoe-razvitie.html
 • report.bystrickaya.ru/informaciya-o-provedenii-internet-olimpiadi-shkolnikov-po-fizike.html
 • lecture.bystrickaya.ru/63testirovanie-dostizhenij-i-razvitiya-shpargalka-po-pedagogike-dlya-pedagogov-ponyatie-pedagogiki-i-etapi-ee-razvitiya.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sekciya-sovremennie-aktualnie-problemi-rossijskoj-pravovoj-sistemi-programma-xxx-v-ii-studencheskoj-nauchnoj-konferencii.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sistema-ocenki-kachestva-issledovatelskoj-deyatelnosti-uchashihsya-professionalnogo-liceya-13-00-08-teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya-pedagogicheskie-nauki.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sovmestnaya-deyatelnost-pedagogov-i-roditelej-kak-uslovie-vospitaniya-cennostnogo-otnosheniya-k-zdorovyu-u-mladshih-shkolnikov-p-13-00-01-obshaya-pedagogika-istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nasledstvo-grafa-kaliostro-mafiya-i-masoni-stranica-4.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obrabotka-rezultatov-menedzher-professiya-i-lichnost.html
 • essay.bystrickaya.ru/doktor-zhivago-stranica-43.html
 • bukva.bystrickaya.ru/osobennosti-obshestvennogo-pitaniya-v-sankt-peterburge.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/protoslavyane-ribakov-b-a-yazichestvo-drevnih-slavyan.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-2-opitno-eksperimentalnaya-rabota-zadachi-nravstvennogo-vospitaniya-16.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kontrolnoj-raboti-po-discipline-novosibirsk.html
 • essay.bystrickaya.ru/domostroj-rosoez-razrabotal-programmu-podderzhki-rezidentov-osobih-ekonomicheskih-zon.html
 • testyi.bystrickaya.ru/55lokaciya-i-manevri-sobranie-naroda-poricane-nu-mogut-vignat-s-goroda-sovsem-ishi-potom-zhenu-kusok-zemlici.html
 • student.bystrickaya.ru/3-vozbuditel-i-ego-morfologiya-4.html
 • essay.bystrickaya.ru/desyat-lekcij-prochitannih-dlya-rabotayushih-na-stroitelstve-gyoteanuma-v-dornahe-s-2-avgusta-po-30-sentyabrya-1922-g-perevel-s-nemeckogo-aleksandr-demidov-stranica-6.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/etika-vedeniya-biznesa-enel-ogk-5-filial-centralnij-ofis.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/primernie-vidi-deyatelnosti-i-formi-zanyatij-s-obuchayushimisya-na-stupeni-nachalnogo-obshego-obrazovaniya.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/vse-nachalos-s-togo-chto-ya-stoyal-za-prilavkom-knizhnogo-magazina-i-pitalsya-prodat-ocherednuyu-tozhe-fantasticheskuyu-knigu-ocherednomu-pokupatelyu-pokupatel-okazal-stranica-7.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravovoe-regulirovanie-lesopolzovaniya.html
 • student.bystrickaya.ru/2-gruppirovka-mestorozhdenij-po-slozhnosti-geologicheskogo-stroeniya-dlya-celej-razvedki.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-specialnosti-030301-020400-psihologiya-kaliningrad.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.