.RU

БАҒдарламасы (силлабусы) 050113

Дата07.09.2017өлшемі137.34 Kb.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей мемлекеттік педагогикалық институты

Жаратылыстану ғылымдары факультеті

Жалпы биология кафедрасы

“ Мектеп жанындағы участок жұмысын ұйымдастыру ” пәні бойынша

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БАҒДАРЛАМАСЫ(СИЛЛАБУСЫ)

050113 «Биология» мамандығының

4 курс студенттеріне арналған

Семей – 2011

Құрастырған: б.ғ.к., аға оқытушысы___________Жумадилова Р.Ж.

Жалпы биология кафедрасының отырысында бекітілген.

Хаттама № ___ «___ » ____ 2011ж.

Кафедра меңгерушісі б.ғ.к.____________Қалиева С.Қ.

Жаратылыстану ғылымдары факультетінің Оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған.

Хаттама № ___ «___ » ____ 2011ж.

Факультеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы

б.ғ.к., доцент_________Абдишева З.В.

Жаратылыстану ғылымдары факультетінің деканы,

х.ғ.к., доцент_________Ибраева Л.С.

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

1. Оқытушы туралы деректер

Жумадилова Роза Жумгазиновна, биология ғылымдарының кандидаты; кафедраның орналасқан жері ғимарат №3, жаратылыстану ғылымдары факультеті, ауд. 236.

Топқа арналған кеңес кестелері бойынша кафедрадағы қабылдау уақыты: , бейсенбі – 15-00 (3-230)

2. Пән туралы деректер

Атауы: Мектеп жанындағы участок жұмысын ұйымдастыру Кредиттер саны: 3 кредит (135сағат)

Өту орны: № 3 ғимарат

Оқу жоспарынан үзінді:Курс

Семестр

Кредиттер

Лекц.

Сағ.


Зертханалық

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

4

7


3


15


30

22,5

67,5

135

емтихан

Пререквизиттер: ботаника, зоология, өсімдіктер физиологиясы, өсімдіктер систематикасы. Постреквизиттер: қолданбалы биология және топырақтану негіздері, өсімдіктер биологиясы, дүние жүзі флорасы мен фаунасы, оқу практика.

Қысқаша сипаттамасы:

Мектеп маңындағы үлескі, биология кабинетімен қатар, және де табиғат бұрышы жалпы білім беретін мектептерде биология пәнін оқытуда – материалдық базаны құрайды. Биология пәнінің практикалық сабақтарын оқытуда сектеп маңындағы учаскенің маңызы зор, өйткені оқушылар өсімадіктерді күту және өсіру жөніндегі білімдерді мен дағдаыларын игереді, сондай-ақ осы пәннен алған білімдерін тереңдетеді, кеңейтеді және бекітеді, өсімдіктердің өсу және даму әдістерін басқаруды игереді, өсімждіктердің техникалық, декоративтік, бау-бақшалық, зиякесті түрлоерімен танысады.

Мектеп маңындағы оқу тәжірибелік учаскесі – биология пәнінің үлестерімен және демонстрациялық материалдарды дайындауда маңызды орын алады.

Курстың мақсаты – студентердің мектеп маңындағы оқу-тәжірибелік үчаскесінде әртүрлі жұмыстар өткізуінде оңтайлы ұйымдастыру жайлы білім алуы, профессионалды қызмет үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру.

Курстың міндеттері: • биологиялық білім мен дағдыны жетілдіру және оны практикада пайдалану;

 • агротехникалық есебі бойынша өсімдік дақылдарын өсіру жөнінде білімдері мен дағдыларын қалыптастыру;

 • биологиялық ғылымға негізделген, басты ауыл-шаруашылық процестері жөнінде түсінік беру;

 • өсімдіктерді өсіру, оларды күту және тәжірибе үлестірмелі материалдар мен қамтамасыз ету;

 • оқу үрдісін көрнекілік құралдар және үлестрілмелі материалдар мен қамтамасыз ету.

Курсты оқыту нәтижесінде студенттер білу керек:

 • жер ауданының учакесін ұйымдастыру принциптерін;

 • учаскені жоспарлауды;

 • учаскенің аумақтарын, бөлімдерін бөлуді;

 • оқыту бағдарламасының есебі бойынша өсімдіктер мен жануарлардың талдау принциптері;

 • мектеп маңындағы оқу-тәжірибелік учаскенің ұйымдастыру түрлерін;

 • учаскесіндегі өткізілетін сабақтардың ұйымдастыру әдістерін;

 • тәжірибе өткізетін жағдайлары.

Студент істей білу керек:

 • биологиялық құбылыстарды бақылау;

 • фенологиялық фазаны анықтау және суреттеу;

 • бақылауды анықтап және бақылауды нәтижесін қорытындылау;

 • бақылау және тәжірибелік нұсқауларды салыстыру;

 • тәжірибенің есебі негізінде дәлелді қортындыларды құрастыру;

 • жұмысты жоспарлау, жер аумағының жоспарын құрастыру;

 • көкеніс дақылдарының аурулары мен зиякестерін анықтау, және орламен күресу шараларын ұйымдастыру.

Пәннің тақырыптық жоспарыПәннің тақырыптық жоспары

Сағат саны

дәр

зерт

СОӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе.

1


2

Тәжірибелерді, агротехникалық жұмыстар жоспарын белгілеу.
4

2

5

3

Мектеп маңындағы оқу-тәжірибе учаскесі және пайдаланылатын жерлерді ұйымдастыру.

1

2

2

5

4

Мектеп маңындағы оқу-тәжірибе учаскесінде оқушылар еңбегін ұйымдастыру.

2

2

2

7,5

5

Бөлшек, вариант, тәжірибеге қажетті тыңайтқыштар мен тұқымның қажетті мөлшерін анықтау.
4

2

10

6

Фенологиялық бақылау.

1

2

1,5

5

7

Тәжірибе қою әдістемесінің негізгі элементтерін зерттеу.
2

2

5

8

Әртүрлі дақылдарда жүргізілетін тәжірибе жұмыстарының тақырыптық жоспарын құру.
2
5

9

Гүлді-декоративті бөлім жұмыстарын ұйымдастыру.

2

4

2

5

10

Өсімдік биологиясы бөлімі жұмыстарын ұйымдастыру

2

2

2

5

11

Егістік дақылдар бөлімі жұмыстарын ұйымдастыру

2

4

3

10

12

Тәжірибе жұмыстарын әдістемелер негізі.

2
2
13

Оқукшылармен тәжірибе жұмыстарын ұйымдастыру.

2
2

5

Барлығы:

15

30

22,5

67,5


Лабораториялық сабақтар тақырыбы, қысқаша мазмұны.
Лабораториялық сабақтар тақырыптары.

Сағат саны


1.

Тәжірибелерді, агротехникалық жұмыстар жоспарын белгілеу.

4

2.

Мектеп маңындағы оқу-тәжірибе учаскесі және пайдаланылатын жерлерді ұйымдастыру.

2

3.

Мектеп маңындағы оқу-тәжірибе учаскесінде оқушылар еңбегін ұйымдастыру.

2

4.

Бөлшек, вариант, тәжірибеге қажетті тыңайтқыштар мен тұқымның қажетті мөлшерін анықтау.

4

5.

Фенологиялық бақылау.

2

6.

Тәжірибе қою әдістемесінің негізгі элементтерін зерттеу.

2

7.

Әртүрлі дақылдарда жүргізілетін тәжірибе жұмыстарының тақырыптық жоспарын құру.

2
Гүлді-декоративті бөлім жұмыстарын ұйымдастыру.

4

8.

Өсімдік биологиясы бөлімі жұмыстарын ұйымдастыру

2

9.

Егістік дақылдар бөлімі жұмыстарын ұйымдастыру

4

10.

Тәжірибе жұмыстарын әдістемелер негізі.Барлығы:

30

СОӨЖ тақырыптарыПәннің тақырыптық жоспары

Сағат саны

1

Тәжірибелерді, агротехникалық жұмыстар жоспарын белгілеу.

2

2

Мектеп маңындағы оқу-тәжірибе учаскесі және пайдаланылатын жерлерді ұйымдастыру.

2

3

Мектеп маңындағы оқу-тәжірибе учаскесінде оқушылар еңбегін ұйымдастыру.

2

4

Бөлшек, вариант, тәжірибеге қажетті тыңайтқыштар мен тұқымның қажетті мөлшерін анықтау.

2

5

Фенологиялық бақылау.

1,5

6

Тәжірибе қою әдістемесінің негізгі элементтерін зерттеу.

2

7

Әртүрлі дақылдарда жүргізілетін тәжірибе жұмыстарының тақырыптық жоспарын құру.
8

Гүлді-декоративті бөлім жұмыстарын ұйымдастыру.

2

9

Өсімдік биологиясы бөлімі жұмыстарын ұйымдастыру

2

10

Егістік дақылдар бөлімі жұмыстарын ұйымдастыру

3

11

Тәжірибе жұмыстарын әдістемелер негізі.

2

12

Оқукшылармен тәжірибе жұмыстарын ұйымдастыру.

2
Барлығы:

22,5

Студенттердің өздік жұмыстарның тақырыптары. «Мектеп маңындағы оқу-тәжірибелік учаскесіндегі жұмыстарды ұйымдастыру»


Тапсырма мазмұны

Дайындау формасы

Көлемі және орындалу шарты

Бақылау формасы

Тапсыру графигі

1. Мектеп маңындағы оқу-тәжірибелік учаскесіндегі жұмыстарды ұйымдастыру

Жазбаша

3

Реферат

2 апта

2. Егістік дақылдар өсімдіктер бөлімін ұйымдастыру.

Жазбаша

3

Реферат

3 апта

3. Мектеп маңындағы оқу-тәжірибе үлескесінің оқушыларға маыңызы.

Жазбаша

3

Реферат

4 апта

4. Декоративті гүлді-өсімдіктер бөлімін ұйымдастыру

Жазбаша

3

Реферат

5 апта

5. Өсімдіктер биологиясы бөлімі.

Жазбаша

3

Реферат

6 апта

6. Көкеніс дақылдар бөлімін ұйымдастыру.

Жазбаша

3

Реферат

7 апта

7. өсімдіктерді түрлі көгалдандыру типтеріне пайдалану.

Жазбаша

3

Реферат

8 апта

8. Гүлді өсімдіктер туралы анықтамалар.

Жазбаша

3

Реферат

9 апта

9. Тыңайтқыштар құрамындағы қоректік элементтер мөлшері.

Жазбаша

3

Реферат

10 апта

10.гүлзарлар мен газондарды көркемдеу.

Жазбаша

3

Реферат

11 апта


Әдебиеттер:

1.

Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая характеристика преподавания биологии. М., 1983

2.

Верзилин Н.М. Методика работы с учащимися на школьном учебно-опытом участке. М., 1956

3.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., 1985 г.

4.

Методика постановки опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями. Под ред. В.А. Комиссарова. М., 1982 г.

5.

Падалко М.А. Уроки ботаники нв школьном учебно-опытном участке. 1984 г.

6.

Папорков М. А., Клинковская Н.И., Миланова Е. С. Учебно-опытная работа на пришкольном участке. 1984 г.7.

Пономаренко И.Н., Соломин В.П., Сидельников Г.Д. Общая методика обучения биологии. М., 2003 г.

8.

Вакуленко В.В., Труевцева М. Ф. Декоративное садоводство.


Достарыңызбен бөлісу:

analiz-uroka-anglijskogo-yazika-hellouin-v-5-klasse-urok-bil-proveden-v-5-klasse-vdannom-klasse-rabotayu-dva-god.html
analiz-uroka-provedennogo-sokursnikom-studenta-praktikanta-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-studentov-fakulteta.html
analiz-urovnya-i-dinamiki-finansovih-rezultatov-po-dannim-otchetnosti-uchebno-metodicheskoe-posobie-uchet-i-otchetnost.html
analiz-uspeshnih-praktik-pervichnoj-profsoyuznoj-organizacii-kejs-motor.html
analiz-uspevaemosti-kursovih-proektov-2008-2009-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-utverzhden-na-zasedanii.html
analiz-valyuti-balansa-otchet-po-opredeleniyu-rinochnoj-stoimosti-prava-trebovaniya-debitorskaya-zadolzhennost-municipalnogo.html
 • tasks.bystrickaya.ru/16062009pravitelstvennaya-gazeta-elista-tekstvnimaniyu-abiturientov-2009-goda.html
 • grade.bystrickaya.ru/ocenka-ekonomicheskoj-effektivnosti-deyatelnosti-predpriyatiya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-ii1-dokumentaciya-po-provedeniyu-otkritogoaukciona.html
 • crib.bystrickaya.ru/i-otkritij-aukcion-2-razdel-i-soderzhanie-2-razdel-i-obshie-usloviya-provedeniya-aukciona-4-statya-obshie-svedeniya-4-stranica-13.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-1-osnovnie-celi-takticheskie-zadachi-otchetnaya-informaciya.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/prostranstvo-i-vremya-formi-sushestvovaniya-dvizhushejsya-materii.html
 • credit.bystrickaya.ru/otchet-utverzhden-na-zasedanii-uchenogo-soveta-mgpi-stranica-9.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/47-proceduri-zakupok-otchet-po-rezultatam-fazi-1-predvaritelnie-zaklyucheniya-i-rekomendacii-diagnosticheskij-analiz.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-opd-f-08-tekstilnoe-materialovedenie-indeks-naimenovanie-disciplini.html
 • uchit.bystrickaya.ru/srednemesyachnij-zarabotok-iz-kotorogo-ischislyaetsya-razmer-pensii-federalnih-gosudarstvennih-sluzhashih.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/o-provedenii-mesyachnika-po-blagoustrojstvu-i-navedeniyu-sanitarnogo-poryadka-na-territorii-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-novorossijsk.html
 • university.bystrickaya.ru/funtikov-bv-geologiya-mineralogiya-geohimicheskie-metodi-poiskov.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zadachi-raskrit-smisl-ikonopisnogo-izobrazheniya-pokazat-svyaz-proshlogo-i-nastoyashego-rasshiryat-krugozor-i-slovarnij-zapas-uchashihsya-uchit-videt-krasotu-v-obshenii-s-duhovnoj-kulturoj-osnashenie.html
 • crib.bystrickaya.ru/kazhdaya-biblioteka-i-informacionnaya-sluzhba-stremyatsya-predostavit-svoim-polzovatelyam-assortiment-tovarov-i-uslug-sposobnij-udovletvorit-ih-informacionnie-potrebnosti.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/urok-po-lirike-s-a-esenina-chitaem-lyubimie-stihi-s-a-esenina-slajd-1.html
 • tests.bystrickaya.ru/mehanizm-nasosa-s-kachayushejsya-kulisoj-2.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-yavlyaetsya-bazovim-dokumentom-v-kotorom-sformulirovani-strategicheskie-napravleniya-perspektivnogo-razvitiya-rajona-i-ego-poselenij.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-teoriya-lokomotivnoj-tyagi-nazvanie.html
 • tests.bystrickaya.ru/konspekt-uroka-amini.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sovetsko-germanskie-ekonomicheskie-otnosheniya-nakanune-i-v-nachalnij-period-vtoroj-mirovoj-vojni.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nefrit-chast-3.html
 • predmet.bystrickaya.ru/seti-operatorov-svyazi-kurs-lekcij-po-informacionnim-tehnologiyam-internet-universiteta-informacionnih-tehnologij.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nalog-na-pribil-organizacij.html
 • klass.bystrickaya.ru/6utverzhdenie-i-annulirovanie-rezultatov-ege-podgotovka-k-edinomu-gosudarstvennomu-ekzamenu-informacionno-metodicheskoe.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/v-aprele-2007-goda-vpervie-posle-pyatnadcatiletnego-otsutstviya-postoyannoj-ekspozicii-v-gosudarstvennom-muzee-ka-fedina-bila-otkrita-novaya-unikalnaya-ekspoziciya-dom-russkoj-literaturi-hh-veka.html
 • institute.bystrickaya.ru/glavnoe-o-rkik-oon-i-kiotskom-protokole.html
 • literatura.bystrickaya.ru/reshenie-uchenogo-soveta-universiteta-ot-24-aprelya-2012-goda.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-soderzhaniyu-perechnya-dokumentov-po-obespecheniyu-bezopasnosti-obuchayushihsya-i-rabotayushih-razrabat.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/etiologiya-i-patogenez.html
 • textbook.bystrickaya.ru/k-desyatiletiyu-russkogo-teatralnogo-obshestva-stati-rechi-zametki-dnevniki-vospominaniya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-4-sezda-ambulatornih-hirurgov-rf-1-den-sezda.html
 • studies.bystrickaya.ru/lyudina-tvorec-abo-rujnvnik.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-7-tajni-viborov-byord-kivi.html
 • composition.bystrickaya.ru/pohoroni-antonio-rasskaz-ortnera.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodologiya-nauki-informatika-segodnya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.